แผนการดำเนินงาน สรจ.ชัยนาท

 แผนการดำเนินงานสำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท

 

*แผนดำเนินงานประจำปี

    - แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน ปี 2562

 


*รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 

     - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (ต.ค.2561-มี.ค.2562)

 


*รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

     รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 (ต.ค.2560-ก.ย.2561)